Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe realizowane (w tzw. pensum) przez nauczycieli Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach w roku szkolnym 2023/2024

„Misie”

środa 9.00-9.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. A.M. Bartnik

piątek 14.30-15.00 – zajęcia z terapii ręki prowadzone przez p. A.M. Bartnik

czwartek 7.30-8.00 – zajęcia z terapii ręki prowadzone przez p. A.M. Bartnik

wtorek 14.30-15.00 – zajęcia czytelnicze prowadzone przez p. E. Staniszewską

„Motylki”

czwartek 9.00-9.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. E. Gilant

piątek 7.30-8.00 – zajęcia matematyczne prowadzone przez p. E. Gilant

wtorek 14.30-15.00 – zajęcia czytelnicze prowadzone przez p. A. Obuchowską

„Biedronki”

środa 15.00-15.30 – zajęcia matematyczne prowadzone przez p. H. Koprowską

czwartek 10.00-10.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. H. Koprowską

piątek 14.30-15..00 – zajęcia czytelnicze prowadzone przez p. E. Wysocką

„Zajączki”

wtorek 13.30-14.00 – zajęcia teatralne prowadzone przez p. E. Zakrzewską

środa 13.30-14.00 – zajęcia teatralne prowadzone przez p. E. Zakrzewską

piątek 10.00-10.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. E. Romanowską

„Pszczółki”

wtorek 15.00-15.30 – zajęcia matematyczne prowadzone przez p. D. Basaj

piątek 10.00-10.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. D. Basaj

środa 15.00-15.30 – zajęcia taneczne prowadzone przez p. E. Romanowską

„Wiewiórki”

środa 14.30-15.30 – zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. M. Taraszkiewicz

piątek 10.00-10.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. A. Obuchowską

„Jeżyki”

wtorek 11.30-12.00 lub środa 9.00-9.30 (przez zmianowość planu) – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. M. Murawka

wtorek 14.30-15.00 lub środa 7.30-8.00 (przez zmianowość planu) – zajęcia z programowania prowadzone przez p. M. Murawka

środa 14.30-15.30 lub środa 7.30-8.30 (przez zmianowość planu) – zajęcia terapeutyczne prowadzi p. B.G. Sienkiewicz

„Krasnoludki”

wtorek 9.00-9.30 lub wtorek 12.00-12.30 (przez zmianowość planu) – zajęcia rytmiczne prowadzi p. K. Brzozowska

poniedziałek 14.30-15.00 lub czwartek 7.30-8.00 (przez zmianowość planu) – zajęcia z programowania prowadzi p. K. Brzozowska

piątek 7.00-8.00 lub piątek 13.00-14.00 (przez zmianowość planu) – zajęcia szachowe prowadzone przez p. J. Piekarską

„Rybki”

wtorek 9.00-9.30 – zajęcia rytmiczne prowadzone przez p. D. Świerzbin

piątek 14.30-15.00 – zajęcia taneczno-ruchowe prowadzone przez p. D. Świerzbin

poniedziałek 14.00-15.00 – zajęcia terapeutyczne prowadzone przez p. S. Rakowską-Sabastyn


Zajęcia z języka angielskiego (obowiązkowe) prowadzone w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach w roku szkolnym 2023/2024 przez p. Urszulę Tarlecką

"Misie" – wtorek 10.00-11.00 i piątek 8.00-9.00

„Motylki” – wtorek 9.00-10.00 i środa 10.00-11.00

„Biedronki” – poniedziałek 10.00-11.00 i czwartek 9.00-10.00

„Zajączki” – wtorek 9.00-10.00 i środa 9.00-10.00

„Pszczółki” – poniedziałek 12.00-13.00, środa 11.00-12.00 i czwartek 10.00-11.00

„Wiewiórki” – wtorek 11.00-12.00, czwartek 11.00-12.00 i piątek 9.00-10.00

„Jeżyki” – wtorek 12.00-13.00, środa 8.00-9.00 i piątek 10.00-11.00

„Krasnoludki” – środa 12.00-13.00, czwartek 8.00-9.00 i piątek 12.00-13.00

„Rybki” – wtorek 8.00-9.00, czwartek 12.00-13.00 i piątek 11.00-12.00