Pielgrzymki do Polski

PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY

I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 2-10 VI 1979
Hasło: „GAUDE MATER POLONIA”
Celem pielgrzymki było uczczenie św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, jednego z głównych patronów Polski w 1000 rocznicę jego śmierci. Papieża witał prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński. Papież nawiedził: Warszawę, Gębarzewo, Gniezno, Jasną Górę, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Brzezinkę, Nowy Targ, Mogiłę, Nową Hutę. Ojciec Święty na Jasnej Górze dokonał aktu oddania Matce Bożej Kościoła w Polsce i na świecie, w Krakowie ukoronował obraz Matki Bożej z Makowa Podhalańskiego i dokonał zamknięcia Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej, w Gnieźnie zaś wręczył krzyże misyjne 12 neoprezbiterom ze Zgromadzenia Słowa Bożego.


II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-23 VI 1983
Hasło: „POKÓJ TOBIE POLSKO OJCZYZNO MOJA”
Miała na celu m. in. uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz dokonanie trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek; bł. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), sybiraka, karmelity bosego. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków, Nową Hutę, Mistrzejowice. Głównym jej celem był udział Ojca Świętego w uroczystościach 600-lecia Jasnej Góry.


III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 8-14 VI 1987
Hasło: „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ” (J 13, 1)
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się 8-14 VI 1987 r., połączona była z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Miały wówczas miejsce dwie beatyfikacje: bł. Karoliny Kózki (1898-1914), dziewicy  i męczennicy i bł. Michała Kozala (1893-1943), biskupa i męczennika zamordowanego w Dachau. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę, Jasną Górę, Łódź i ponownie Warszawę. Przed odlotem spotkał się z Lechem Wałęsą oraz przedstawicielami Rady Państwa i rządu. To właśnie podczas tej pielgrzymki odbyło się pamiętne spotkanie z młodzieżą na „Westerplatte”, gdzie Ojciec Święty wypowiedział znamienne słowa: „Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jaką słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”.


IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 1-9 VI oraz 13-16 VIII 1991
Hasło: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE” (1 Tes 5, 18-19)
Czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się w dwóch etapach (1-9 VI oraz 13-16 VIII 1991). Ojciec Święty ukazał narodowi polskiemu drogę do prawdziwej wolności. Na Jasnej Górze Jan Paweł II przewodniczył obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty dokonał beatyfikacji: bł. Józefa Pelczara (1842-1924), biskupa przemyskiego;  bł. Bolesławę Lament (1842-1924), zakonnicę; bł. Rafała Chylińskiego (1690-1741), franciszkanina; bł. Anielę Salawę (1881-1922), mistyczkę. Tę podróż Jan Paweł II odbył do wolnej już Rzeczypospolitej. Ojca Świętego witali „solidarnościowi” prezydent Lech Wałęsa i premier Jan Krzysztof Bielecki.     Trasa części I: Koszalin – Rzeszów, Przemyśl – Lubaczów – Kielce – Radom – Łomża – Białystok – Olsztyn – Włocławek – Płock – Warszawa; natomiast trasa części II to: Kraków – Wadowice – Częstochowa – Kraków.
Nieoficjalna jednodniowa wizyta Jana Pawła II w Skoczowie, 22 V 1995 r., której celem było oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech. Trasa: Skoczów-Bielsko-Biała-Żywiec


V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 31 V – 10 VI 1997
Hasło: „CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI” (Hbr 13, 8)
Ta Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski związana była z 46 Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbył się we Wrocławiu; podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II dokonał kanonizacji bł. Jadwigi Andegaweńskiej (1374-1399), królowej oraz bł. Jana z Dukli (1484), bernardyna. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, któremu na zakończenie przewodniczył Ojciec Święty, odbywał się w dniach od 25 maja do 1 czerwca 1997 roku we Wrocławiu i miał jako myśl przewodnią dwa słowa: „Eucharystia i wolność”. Słowa te, tak bardzo brzemienne w treść, stały się także papieskim przesłaniem, wyrażanym w homiliach czy innych przemówieniach Jana Pawia II podczas tej pielgrzymki do Polski. Papież odwiedził miasta takie jak: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Jasna Góra, Częstochowa, Zakopane, Krzeptówki, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno Kraków – Balice.


VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 5-17 VI 1999
Hasło: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ” (1 J 4, 8)
Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1999 r. stanowiła najdłuższą  z dotychczasowych jego podróży apostolskich do ojczyzny. Rozpoczęta 5 czerwca przed południem zakończyła się 17 czerwca po południu. Ojciec Święty odwiedził 21 miejscowości. Najwięcej czasu spędził w Warszawie, Krakowie  i Licheniu, gdzie dwukrotnie nocował. Przewodniczył 11 Mszom św. z udziałem wiernych. Podczas Eucharystii w Warszawie, 13 czerwca, wyniósł na ołtarze m.in. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, a 16 czerwca w Starym Sączu kanonizował bł. Kingę. Papież dwukrotnie spotykał się z grekokatolikami: w Siedlcach oraz w cerkwi bazylianów w Warszawie. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich i wspólnot religijnych, a 11 czerwca na Umschlagplatzu w Warszawie Ojciec Święty modlił się w intencji ofiar Holocaustu. Odwiedził miasta tj.: Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Augustów, wieś Leszczewo koło Suwałk, wieś Mikaszówka, Sejny, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Warszawa, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Gliwice, Stary Sącz, Wadowice, Jasna Góra, odleciał z lotniska w Balicach.


VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-19 VIII 2002   
Hasło: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”
Samolot z Papieżem o godz. 18.19 wylądował na krakowskim lotnisku w Balicach, które od 1995 r. nosi imię Jana Pawła II. W kościołach całej archidiecezji krakowskiej rozległo się bicie dzwonów. Słychać było także Dzwon Zygmunta na Wawelu. Zgromadzeni ludzie śpiewali: „Polska wita Cię, Polska kocha Cię, Polska dziękuje Ci”. Dzieci w strojach krakowskich wręczyły Ojcu Świętemu bukiet polnych kwiatów oraz podały mu w wiklinowym koszyku ziemię, którą z pietyzmem ucałował. Dostojnego Gościa witali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych: prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, metropolita wrocławski kard. Henryk Roman Gulbinowicz, bp Piotr Libera – organizator pielgrzymki ze strony Konferencji Episkopatu Polski, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie bp Tadeusz Pieronek, krakowscy biskupi pomocniczy, biskupi metropolii krakowskiej i innych diecezji, bp Kazimierz Nycz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pielgrzymki w archidiecezji krakowskiej, radca Nuncjatury Apostolskiej ks. prał. Joseph Barbieri, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Miller. Ponadto obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władz miejskich Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz władze wojewódzkie i samorządowe Małopolski. Trasę pielgrzymki obejmowały: Kalwaria Zebrzydowska – Kraków Lagiewniki