Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach przy ul. Korczaka 4a

 jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Dzieci młodsze (3-4 – latki)

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe- rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

8.00 – 8.20

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integrujące grupę oraz zabawy organizacyjno – porządkowe, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, zabawy integrujące grupę.

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 – 9.40

Zabawy przy muzyce; zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające.

9.40 – 10.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

10.00 – 11.00

Spacery, wycieczki, gry i zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy wyciszające, odprężające.

11.00 – 11.15

II śniadanie.

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe i porządkowe, tj.: przygotowanie do leżakowania.

11.30 – 13.00

Leżakowanie.

13.00 – 13.15

Czynności wspierające prawidłowy rozwój dziecka; czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego ubierania poszczególnych części garderoby; przygotowanie do podwieczorku.

13.00 – 13.45

Zabawy kierowane nauczycielki z dziećmi; przygotowanie do obiadu.

13.45 – 14.00

Obiad – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00 – 14.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań; zajęcia dodatkowe.

14.30 – 16.30

Utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia indywidualne – dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci starsze (5-6 – latki)

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

8.00 – 8.15

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy relaksacyjne, wyciszające, zabawy organizacyjno – porządkowe, ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 10.00

Zabawy przy muzyce; realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupa, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające.

10.00 – 10.50

Spacery, wycieczki, gry i zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy wyciszające oraz odprężające w sali.

10.50 – 11.10

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

11.00 – 11.20

II śniadanie.

11.20 – 12.15

Zabawy dydaktyczne, czas kierowany przez nauczycielkę..

12.15 – 12.40

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

12.40 – 13.00

Spacery na świeżym powietrzu.

13.00 – 13.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

13.30 – 13.45

Przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych.

13.45 – 14.00

Obiad; czynności porządkowe i samoobsługowe.

14.00 – 14.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

14.30 – 16.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań; utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia indywidualne – dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

*zajęcia wyróżnione kolorem niebieskim stanowią realizację obowiązującej podstawy programowej