Metody pracy

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażnianiu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

  • Metody nauczania matematyki – prof. E Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metody ” Dobrego Startu ” wg prof. M. Bogdanowicz,
  • Metody ruchu rozwijającego – K. Orffa, R. Labana, W. Scherborne,
  • Elementów metody wczesnego czytania – dr Ireny Majchrzak,
  • Elementów metody pedagogiki zabawy.