Kadra

I KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr JOLANTA TERESA GUGNOWSKA – DYREKTOR PRZEDSZKOLA – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna;

mgr Brzozowska Krystyna – nauczyciel dyplomowany;
mgr Koprowska Halina – nauczyciel dyplomowany;

mgr Świerzbin Danuta – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-socjoterapia;

mgr Basaj Dorota – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-matematyka;

mgr Romanowska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany;

mgr Zakrzewska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-filologia polska;

mgr Tarlecka Urszula – nauczyciel dyplomowany; studia podyplomowe: socjoterapia, oligofrenopedagogika, wczesne nauczanie języka angielskiego;

mgr Murawka Małgorzata – nauczyciel kontraktowy;

mgr Piekarska Joanna – nauczyciel dyplomowany; 

mgr Sienkiewicz Bożena Grażyna – nauczyciel kontraktowy;

mgr Bartnik Anna Magdalena – nauczyciel kontraktowy;

mgr Magdalena Taraszkiewicz – nauczyciel mianowany;

mgr Staniszewska Edyta – nauczyciel początkujący;

mgr Rakowska-Sabastyn Sylwia – nauczyciel początkujący;

mgr Obuchowska Agnieszka – nauczyciel początkujący

II PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Parejko Renata – kierownik gospodarczy

III PRACOWNICY OBSŁUGI:

Szukiłowicz Halina – pracownik przedszkola;

Aneszko Anna – pracownik przedszkola;

Milewska Małgorzata – pracownik przedszkola;

Degutis Teresa – pracownik przedszkola;

Gulbierz Beata – pracownik przedszkola;

Romanowska Jolanta – pracownik przedszkola;

Buraczewska Krystyna – pracownik przedszkola;

Szymańska Justyna – pracownik przedszkola;

Bogdan Joanna – pracownik przedszkola;

Gwaj Aneta – pracownik przedszkola;

Gościńska Marzena – kucharka;

Martyna Jarmołowicz – pomoc kuchenna;

Krawczuk Iwona – pomoc kuchenna;

Krzemińska Mariola – pomoc kuchenna;

Wierzbicki Arkadiusz – pracownik przedszkola;

Chudy Wiesław – pracownik przedszkola