Dzieci z grupy „JEŻYKI” oglądały wystawę A. Strumiłły oraz wernisaż P. Rogalińskiego „Nie-zabawki. Człowiek-nie zabawka” – 14 maja 2024 r.