Dzieci z grup „Jeżyki” i „Rybki” były na wycieczce w Podlaskiej Toskanii – 16 maja 2024 r.