Cele działalności ekologicznej

Celem naszych przedsięwzięć jest upowszechnianie modelu przedszkola jako miejsca rozwoju świadomości ekologicznej i regionalnej dorosłych i dzieci poprzez:

 • wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do zagadnień wychowania przedszkolnego w przystępnej formie zajęć prowadzonych w przedszkolu i w terenie,
 • opracowanie i wdrożenie kierunkowego programu przedszkolnej edukacji ekologicznej,
 • udostępnienie opracowanego programu placówkom przedszkolnym w kraju,
 • podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej i regionalnej nauczycieli przedszkoli,
 • zapoznanie nauczycieli przedszkoli z formami zajęć edukacji ekologicznej i regionalnej dla najmłodszych,
 • promocja wśród odbiorców – dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców – ekologicznego stylu życia (powodującego jak najmniejsze uciążliwości dla środowiska),
  oraz
 • opracowanie wymagań dla przedszkola działającego jako ośrodka propagującego rozwój świadomości ekologicznej,
 • propagowanie współpracy między przedszkolami oraz samorządem i lokalnym biznesem w obszarze ekologicznej edukacji przedszkolnej,
 • certyfikację działań zgodnych z ideą rozwoju świadomości ekologicznej i regionalnej dorosłych i dzieci, podejmowanych przez przedszkola.