Dzieci miały okazję posłuchać audycji muzycznej i przypomnieć sobie o najważniejszych czarodziejskich słowach: dziękuję, proszę, przepraszam.