rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
» STRONA GŁÓWNA » Rekrutacja 2017/18
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Oto harmonogram naboru do przedszkoli opublikowany przez Urząd Miejski w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018.

28.03.2017 r. od godz. 8.00 do 03.04.2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2017 r. godz. 8.00 

 

18.04.2017 r. godz. 15.00

08.05.2017 r. godz. 9.00 

 

17.05.2017 r. godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04 – 24.04.2017 r. 18.05 – 24.05.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r. godz. 8.00 25.05.2017 r. godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole 25.04.2017 r. godz. 9.00

 

28.04.2017 r. godz. 14.00 

25.05.2017 r. godz. 9.00

 

01.06.2017 r. godz. 15.00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r. godz. 15.00 02.06.2017 r. godz. 8.00
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI