rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Misja

 • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz naszych wychowanków,
 • realizowanie koncepcji przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną,
 • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu,
 • rozwijanie twórczej postawy dziecka,
 • prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
 • prowadzenie harmonijnej współpracy domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły,
 • umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury,
Rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO, systematyczne szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry oraz innowacyjność podejścia do dziecka to to, co nas wyróżnia.
W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNE I JEDNAKOWO KOCHANE.
 
System wartości preferowanych przez Przedszkole nr 3 w Suwałkach:
 • Rodzina (miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność)
 • Realizacja założeń szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju
 • Poszanowanie godności własnej oraz wyrabianie świadomości proekologicznych
 • Tolerancja
 • Samodzielność, wytrwałość
 • Prawda i patriotyzm
 • Wiedza i umiejętności funkcjonowania w życiu
 • Bezpieczeństwo i zdrowie (fizyczne, psychiczne)
 • Kreatywność, asertywność, indywidualność.
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI