rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
BIP
int
rs
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Kadra

 I KADRA PEDAGOGICZNA:
      1. mgr JOLANTA TERESA GUGNOWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA-
           - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
      2. mgr Brzozowska Krystyna-nauczyciel dyplomowany
      3. mgr Chilimoniuk Emilia-nauczyciel dyplomowany
      4. mgr Koprowska Halina-nauczyciel dyplomowany
      5. mgr Bartnik Anna Magdalena-nauczyciel kontraktowy
      6. mgr Jasionowska Bożena-nauczyciel dyplomowany
      7. mgr Tarlecka Urszula-nauczyciel dyplomowany; studia podyplomowe: socjoterapia,
          oligofrenopedagogika, wczesne nauczanie języka angielskiego
      8. mgr Peda Jadwiga- nauczyciel dyplomowany
      9. mgr Murawka Małgorzata-nauczyciel kontraktowy
      10. mgr Modzelewska Celina-nauczyciel dyplomowany
      11. mgr Romanowska Elżbieta-nauczyciel dyplomowany
      12. mgr Świerzbin Danuta-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-socjoterapia
      13. mgr Świerzbinowicz Wiesława-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-logopedia
      14. mgr Basaj Dorota-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-matematyka
      15. mgr Zakrzewska Elżbieta-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-filologia polska
      16. mgr Piekarska Joanna-nauczyciel dyplomowany
      17. mgr Sienkiewicz Bożena Grażyna-nauczyciel kontraktowy
      18. mgr Taraszkiewicz Magdalena-nauczyciel mianowany
      19. mgr Ewa Gilant-nauczyciel kontraktowy
 
 II PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
       1. Parejko Renata-kierownik gospodarczy
       2. Jasionowska Katarzyna-pomoc administracyjna
      
 III PRACOWNICY OBSŁUGI:
      1. Szukiłowicz Halina-pracownik przedszkola
      2. Aneszko Anna-pracownik przedszkola
      3. Milewska Małgorzata-pracownik przedszkola
      4. Degutis Teresa-pracownik przedszkola
      5. Gulbierz Beata-pracownik przedszkola 
      6. Romanowska Jolanta-pracownik przedszkola
      7. Buraczewska Krystyna-pracownik przedszkola
      8. Szymańska Justyna-pracownik przedszkola
      9. Wierzbiło Danuta-pracownik przedszkola
      10. Aneta Gwaj-pracownik przedszkola
      11. Joanna Bogdan-pracownik przedszkola
      12. Gościńska Marzena-kucharka
      13. Krzemińska Mariola-pomoc kuchenna
      14. Jarmołowicz Martyna-pomoc kuchenna
      15. Krawczuk Iwona-pomoc kuchenna
      16. Wierzbicki Arkadiusz-pracownik przedszkola 
      17. Chudy Wiesław-pracownik przedszkola
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI