rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Kadra

 I KADRA PEDAGOGICZNA:
      1. mgr JOLANTA TERESA GUGNOWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA-
           - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
      2. mgr Brzozowska Krystyna-nauczyciel dyplomowany
      3. mgr Chilimoniuk Emilia-nauczyciel dyplomowany
      4. mgr Koprowska Halina-nauczyciel dyplomowany
      5. mgr Łazarska Iwona-nauczyciel mianowany; studia podyplomowe - wczesne nauczenie                 języka angielskiego
      6. mgr Jasionowska Bożena-nauczyciel dyplomowany
      7. mgr Tarlecka Urszula-nauczyciel mianowany; studia podyplomowe: socjoterapia,
          wczesne nauczanie języka angielskiego
      8. mgr Peda Jadwiga- nauczyciel dyplomowany
      9. mgr Marchel Dorota-nauczyciel dyplomowany
      10. mgr Modzelewska Celina-nauczyciel dyplomowany
      11. mgr Romanowska Elżbieta-nauczyciel dyplomowany
      12. mgr Świerzbin Danuta-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-socjoterapia
      13. mgr Świerzbinowicz Wiesława-nauczyciel dyplomowany -studia podyplomowe-logopedia
      14. mgr Basaj Dorota-nauczyciel dyplomowany -studia podyplomowe-matematyka
      15. mgr Fejfer Elżbieta - nauczyciel dyplomowany - studia podyplomowe-filologia polska
      16. mgr Piekarska Joanna - nauczyciel mianowany
      17. mgr Sienkiewicz Bożena Grażyna- nauczyciel stażysta
 
 II PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
      1. Pszonak Teresa-główna księgowa
      2. Parejko Renata-kierownik gospodarczy
      3. Gwaj Joanna- pomoc administracyjna
      
 III PRACOWNICY OBSŁUGI:
      1. Szukiłowicz Halina-pracownik przedszkola
      2. Aneszko Anna-pracownik przedszkola
      3. Milewska Małgorzata-pracownik przedszkola
      4. Degutis Teresa-pracownik przedszkola
      5. Gulbierz Beata-pracownik przedszkola
      6. Kopko Małgorzata-pracownik przedszkola
      7. Górska Jadwiga-pracownik przedszkola
      8. Romanowska Jolanta-pracownik przedszkola
      9. Buraczewska Krystyna-pracownik przedszkola
      10. Michałowska Renata - pracownik przedszkola
      11. Dawidowska Danuta-kucharka
      12. Gościńska Marzena-pomoc kucharki
      13. Bujkowska Janina-pomoc kucharki
      14. Krzemińska Mariola - pomoc kucharki
      15. Wierzbicki Arkadiusz-dozorca dzienny
      16. Bartnik Tadeusz-dozorca nocny
      17. Chalecki Zbigniew-dozorca nocny
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI