rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
rs
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Kadra


      I KADRA PEDAGOGICZNA:
      1. mgr JOLANTA TERESA GUGNOWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA-
           - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
      2. mgr Brzozowska Krystyna-nauczyciel dyplomowany
      3. mgr Chilimoniuk Emilia-nauczyciel dyplomowany
      4. mgr Koprowska Halina-nauczyciel dyplomowany
      5. mgr Łazarska Iwona-nauczyciel mianowany
      6. mgr Jasionowska Bożena-nauczyciel dyplomowany
      7. mgr Sakowska Urszula-nauczyciel mianowany; studia podyplomowe-socjoterapia
      8. mgr Peda Jadwiga- nauczyciel dyplomowany
      9. mgr Marchel Dorota-nauczyciel dyplomowany
      10. mgr Modzelewska Celina-nauczyciel dyplomowany
      11. mgr Romanowska Elżbieta-nauczyciel dyplomowany
      12. Sulik Krystyna-nauczyciel mianowany
      13. mgr Świerzbin Danuta-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-socjoterapia
      14. mgr Świerzbinowicz Wiesława-nauczyciel dyplomowany -studia podyplomowe-logopedia
      15. mgr Basaj Dorota-nauczyciel dyplomowany -studia podyplomowe-matematyka
      16. mgr Fejfer Elżbieta - nauczyciel dyplomowany - studia podyplomowe filologia polska
      17. mgr Piekarska Joanna - nauczyciel kontraktowy
      18. mgr Bożena Sienkiewicz - nauczyciel
 
    
      II PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
      1. Pszonak Teresa-główna księgowa
      2. Parejko Renata-kierownik gospodarczy
      3. Joanna Gwaj- pomoc administracyjna
      
      III PRACOWNICY OBSŁUGI:
      1. Szukiłowicz Halina-pomoc nauczyciela
      2. Aneszko Anna-pracownik przedszkola
      3. Milewska Małgorzata-pracownik przedszkola
      4. Degutis Teresa-pracownik przedszkola
      5. Gulbierz Beata-pracownik przedszkola
      6. Kimszal Janina-pracownik przedszkola
      7. Górska Jadwiga-pracownik przedszkola
      8. Romanowska Jolanta-pracownik przedszkola
      9. Buraczewska Krystyna-pracownik przedszkola
      10. Dawidowska Danuta-kucharka
      11. Bartosiewicz Teresa-pomoc kucharki
      12. Bujkowska Janina-pomoc kucharki
      13. Krzemińska Mariola - pomoc kucharki
      14. Wierzbicki Arkadiusz-dozorca dzienny
      15. Bartnik Tadeusz-dozorca nocny
      16. Chalecki Zbigniew-dozorca nocny
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI