rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
» STRONA GŁÓWNA » EKOLOGIA » Cele działalności ekologicznej
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Cele działalności ekologicznej

Celem naszych przedsięwzięć jest upowszechnianie modelu przedszkola jako miejsca rozwoju świadomości ekologicznej i regionalnej dorosłych i dzieci poprzez:

 • wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do zagadnień wychowania przedszkolnego w przystępnej formie zajęć prowadzonych w przedszkolu i w terenie,

 • opracowanie i wdrożenie kierunkowego programu przedszkolnej edukacji ekologicznej,

 • udostępnienie opracowanego programu placówkom przedszkolnym w kraju,

 • podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej i regionalnej nauczycieli przedszkoli,

 • zapoznanie nauczycieli przedszkoli z formami zajęć edukacji ekologicznej i regionalnej dla najmłodszych,

 • promocja wśród odbiorców - dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców - ekologicznego stylu życia (powodującego jak najmniejsze uciążliwości dla środowiska),
  oraz

 • opracowanie wymagań dla przedszkola działającego jako ośrodka propagującego rozwój świadomości ekologicznej,

 • propagowanie współpracy między przedszkolami oraz samorządem i lokalnym biznesem w obszarze ekologicznej edukacji przedszkolnej,

 • certyfikację działań zgodnych z ideą rozwoju świadomości ekologicznej i regionalnej dorosłych i dzieci, podejmowanych przez przedszkola.

© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI