rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
» STRONA GŁÓWNA » O PRZEDSZKOLU

O PRZEDSZKOLU

    

Misja

9018

Płatności

10032

Rozkład dnia

10033

Kadra

I KADRA PEDAGOGICZNA:
      1. mgr JOLANTA TERESA GUGNOWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA
           -nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
      2. mgr Brzozowska Krystyna-nauczyciel dyplomowany
      3. mgr Chilimoniuk Emilia-nauczyciel dyplomowany
      4. mgr Koprowska Halina-nauczyciel dyplomowany
      5. mgr Bartnik Anna Magdalena-nauczyciel kontraktowy
      6. mgr Jasionowska Bożena-nauczyciel dyplomowany
      7. mgr Tarlecka Urszula-nauczyciel dyplomowany; studia podyplomowe: socjoterapia,
          oligofrenopedagogika, wczesne nauczanie języka angielskiego
      8. mgr Peda Jadwiga-nauczyciel dyplomowany
      9. mgr Murawka Małgorzata-nauczyciel kontraktowy
      10. mgr Modzelewska Celina-nauczyciel dyplomowany
      11. mgr Romanowska Elżbieta-nauczyciel dyplomowany
      12. mgr Świerzbin Danuta-nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe-socjoterapia
      13. mgr Świerzbinowicz Wiesława-nauczyciel dyplomowany-studia podyplomowe-logopedia
      14. mgr Basaj Dorota-nauczyciel dyplomowany-studia podyplomowe-matematyka
      15. mgr Zakrzewska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany-studia podyplomowe-filologia polska
      16. mgr Piekarska Joanna-nauczyciel dyplomowany
      17. mgr Sienkiewicz Bożena Grażyna-nauczyciel kontraktowy
      18. mgr Magdalena Taraszkiewicz-nauczyciel kontraktowy

II PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
       1. Parejko Renata-kierownik gospodarczy
      2. Jasionowska Katarzyna- pomoc administracyjna
  
III PRACOWNICY OBSŁUGI:
      1. Szukiłowicz Halina-pracownik przedszkola
      2. Aneszko Anna-pracownik przedszkola
      3. Milewska Małgorzata-pracownik przedszkola
      4. Degutis Teresa-pracownik przedszkola
      5. Gulbierz Beata-pracownik przedszkola
      6. Górska Jadwiga-pracownik przedszkola
      7. Romanowska Jolanta-pracownik przedszkola
      8. Buraczewska Krystyna-pracownik przedszkola
     10. Szymańska Justyna-pracownik przedszkola
     11. Gościńska Marzena-kucharka
     12. Martyna Jarmołowicz-pomoc kuchenna
     13. Krawczuk Iwona-pomoc kuchenna
     14. Krzemińska Mariola- pomoc kuchenna
     15. Wierzbicki Arkadiusz-pracownik przedszkola
     16. Chudy Wiesław-pracownik przedszkola
    
10034

Metody pracy

10019
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI