rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Powrót po wakacjach
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Od dnia 1 września 2020r. suwalskie przedszkola, w dalszym ciągu będą pracowały w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię COVID-19.

W związku z tym bardzo prosimy o:

1. Wnikliwe zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 3 im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach".

2. Dokładne wypełnienie oświadczenie Rodzica,  należy pamiętać o podpisaniu klauzuli informacyjnej RODO (w załączniku)

3.Należy przynieść podpisane przez rodziców w/w „Oświadczenie rodzica w okresie pandemii COVID-19”w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

4.W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentów w domu, w przedsionku przedszkola leżą druki do pobrania i wypełnienia.

5.Wszystkich Rodziców prosimy o zarezerwowanie sobie trochę czasu i cierpliwe oczekiwanie w bezpiecznej odległości na wejście dziecka do przedszkola. 

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA : 6.00 -17.00

Podstawowe zasady obowiązujące od 1 września w przedszkolu:

       W placówce będzie funkcjonowało 9 grup.

       Dzieci poza godzinami prac swoich grup będą przebywały w grupach łączonych.

       Dzieci 3-4 letnie będą leżakowały. Pościel będzie wydawana do prania w każdy piątek.

       Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych

       Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.10 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.

       Zgodnie z procedurą dzieci przyjmowane będą tylko w godz. 6:00- 8:10. Po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte.

       Odbiór dzieci w godz. 14:30- 17:00.

       W ciągu dnia drzwi przedszkola nie będą otwierane.

       Wejście do przedszkola poza wyznaczonymi godzinami dyżuru personelu będzie możliwe tylko wtedy, kiedy rodzice poinformują o tym przyprowadzając dziecko do przedszkola lub telefonicznie.

       Rodzice wchodzą do przedszkola głównym wejściem tylko do szatni.

       Dyżurujący personel przy drzwiach głównych przedszkola będzie dbał o zachowanie odpowiedniej liczby rodziców/opiekunów prawnych wchodzących do szatni przedszkola oraz bezpieczną i sprawną komunikację z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m oraz wszystkich środków zabezpieczających (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub korzystanie z płynu do dezynfekcji)

       Do sali  dziecko jest odprowadzane przez pracownika przedszkola.

       Rodziców obowiązuje zakaz poruszania się po przedszkolu poza wyznaczonym miejscem.

       Rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu.

       Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów.

       Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt wskazuje 37,2°C odmawia przyjęcia dziecka do placówki.

       Odbiór dziecka/dzieci – przyprowadzać z sali będzie dyżurujący pracownik i przekazywać Rodzicowi.

      Jeżeli dziecko będzie odbierała osoba, która nie jest rodzicem/opiekunem prawnym, prosimy o wypełnienie upoważnienia (druk w załączniku).

       Wszelkie informacje na temat dziecka Rodzic może uzyskać przez kontakt                      mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

        Zebrania organizacyjne z rodzicami odbędą się na początku września w podanych później  terminach, w każdej grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

       Wyprawka przedszkolaka zostanie uzgodniona na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.

       Reżim sanitarny związany z pandemią COVID – 19 obowiązuje do odwołania.

Z serdecznymi pozdrowieniami Pracownicy Przedszkola

© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI